Goed opdrachtgeverschap


De bouwheer heeft een belangrijke rol in het bouwproces. Elk geslaagd bouwproject is het resultaat van een ambitieuze opdrachtgever die goed weet wat hij wil. Een goed geïnformeerde bouwheer is er twee waard. Hij of zij zal zijn leidinggevende rol in het proces goed kunnen spelen.

Tien geboden voor een succesvol bouwheer

  1. Voorzie sterk leiderschap als bouwheer
  2. Geef voldoende tijd op het juiste moment
  3. Leer uit je eigen en andere succesvolle projecten
  4. Wees duidelijk in je instructies over je doelen en de output die je nodig hebt
  5. Begrijp van bij het begin de financiële verbintenissen
  6. Werk in een geest van samenwerking
  7. Vind de juiste mensen voor elke opdracht
  8. Reageer op en draag bij tot het proces
  9. Engageer je voor duurzaamheid
  10. Teken alle belangrijke fases af

Download hier de tien geboden voor een succesvol bouwheer (PDF, 0.4 Mb)

9 stappen in het bouwproces

Stap 1: initiëren van het bouwproces
Stap 2: voorbereidingen treffen
Stap 3: programmasamenstelling
Stap 4: opmaak projectdefinitie
Stap 5: aanbesteden ontwerpopdracht
Stap 6: verfijnen van het ontwerp
Stap 7: aanbesteding van de werkzaamheden
Stap 8: uitvoering
Stap 9: ingebruikname en evaluatie van het gebouw

Download hier de "negen stappen van het bouwproces", hoofdstuk uit het boek “De School als bouwheer" (PDF, 0.8 Mb)