Toegankelijkheidsverklaring


Veel internetgebruikers met een handicap vinden het moeilijk of zelfs onmogelijk bepaalde websites te gebruiken, gewoon door de manier waarop ze zijn ontworpen. Wij, Team Vlaams Bouwmeester en AGION, engageren ons om de informatie ter beschikking te stellen van iedereen.

Wij zijn op de hoogte van de typen aangepaste technologie, die door mensen met een handicap gebruikt worden en hebben hier in de technische ontwikkeling van de website rekening gehouden.

Echter op bepaalde ijkpunten kunnen wij niet voldoen. Zo zal u bijvoorbeeld merken dat de pdf-documenten niet correct voorgelezen worden met een spraakprogramma. Wij hebben getracht u in zoverre als mogelijk een alternatief aan te bieden. Indien u hieromtrent vragen zou hebben kunt u steeds mailen naar bouwmeester@vlaanderen.be.

Als u in een deel van onze site terecht komt die moeilijk te gebruiken is, vertel het ons, wij helpen u graag verder.
U kunt ons mailen op of contacteren via het telefoonnummer 02 553 74 00.