Wie zijn we?


Deze website – initieel een project van Team Vlaams Bouwmeester – vloeide voort uit het symposium ‘School maken’, dat op 20 november 2006 plaats vond. Doorheen de tijd groeide de website uit tot een belangrijk informatiepunt. In 2009 besloten de Vlaams Bouwmeester en AGION om de website samen verder vorm te geven en te onderhouden, en u via dit platform blijvend te informeren over kwalitatieve scholenbouw. 
 
Vlaams Bouwmeester

In 1999 werd door de Vlaamse regering een eerste Vlaams Bouwmeester aangesteld. Dit instituut wil Vlaamse en lokale overheden bewust maken van hun voorbeeldrol als publieke opdrachtgevers en een architecturaal kwalitatieve leefomgeving helpen creëren in Vlaanderen.

Binnen het Team van de Vlaamse Bouwmeester werd in 2006, met de financiële steun van het departement Onderwijs, de cel scholenbouw opgericht. Deze cel van 3 medewerkers wil met zijn activiteiten de geplande inhaalbeweging in Vlaanderen in goede banen leiden op het vlak van architecturale kwaliteit.

AGION

AGION (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) subsidieert en financiert de aankoop, de bouw en de verbouwing van schoolgebouwen voor het leerplichtonderwijs. Naast de reguliere subsidiering is een tweede financieringsspoor opgezet via een publiek-private samenwerking. AGION zorgt voor de coördinatie en stimulering van dit DBFM project. Via kennis- en expertiseopbouw rond kwaliteitsvolle scholenbouw, adviesverlening, en monitoring werkt AGION mee aan de realisatie van duurzame en functionele scholenbouw.