Wetgeving


AGIOn, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, zorgt voor de subsidie via gewone financiering bij de aankoop, de bouw en de verbouwing van schoolgebouwen voor het leerplichtonderwijs en de hogescholen. Het basisonderwijs kan rekenen op 70% subsidies, voor het secundair onderwijs, de CLB’s, internaten en het volwassenenonderwijs bedragen de subsidies 60%.

Daarnaast coördineert AGIOn de inhaalbeweging scholenbouw via alternatieve financiering. Deze inhaaloperatie is beter bekend onder de naam DBFM. Het agentschap participeert in de DBFM-vennootschap die wordt opgericht. Deze vennootschap staat in voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het eigenaarsonderhoud van de schoolinfrastructuur. Gedurende 30 jaar stelt de vennootschap de schoolgebouwen ter beschikking aan de inrichtende machten die daarvoor in ruil een periodieke beschikbaarheidsvergoeding betalen. AGIOn zorgt daarbij voor de uitbetaling van een toelage op die beschikbaarheidsvergoedingen.

Alle praktische informatie over de subsidiëringsprocedures, de inhaalbeweging schoolinfrastructuur, wetten en normen over scholenbouw kan u vinden op de website van AGIOn.