Architectuur met leerlingen


Hoewel architectuur en ruimtelijke ordening wel degelijk tot de leefwereld van kinderen en jongeren horen, wordt hier slechts sporadisch op een bewuste manier op ingegaan. Vakken zoals wereldoriëntatie, aardrijkskunde of (kunst)geschiedenis raken weliswaar de thematiek aan, maar ‘kijken naar en/of praten over’ architectuur komt zelden binnen de lessen aan bod.

Als de school een bouwproject heeft – van het bouwen van nieuw sanitair, verbouwen van de zolderverdieping tot een volledig nieuw schoolgebouw – doet zich de unieke gelegenheid voor om de leerlingen te betrekken bij een levensecht architectuurproject. Kinderen spenderen een groot deel van hun tijd op school. Weten zij niet als de beste hoe hun ideale klas er uit zou zien? Of wat hun droomspeelplaats zou zijn? Niet alleen leerlingen maken gebruik van het schoolgebouw, ook leerkrachten, ouders, het administratieve personeel, de onderhoudsploeg, de klusjesman, ... Door hen allemaal actief te betrekken bij het bouwproces kan hun kennis, gebruikerservaring, én dromen over de school, de klas en de speelplaats gebruikt worden om de school van de toekomst mee vorm te geven.

Uit de nood aan beleidsvoorbereidende initiatieven die het bewustzijn van kinderen over de architecturale kwaliteit van de leefomgeving aanscherpen, ontstond een samenwerking tussen het team van de Vlaams Bouwmeester en Canon Cultuurcel. Dit leidde tot een aantal interessante initiatieven aangepast aan het onderwijsniveau. De geplande inhaaloperatie scholenbouw lijkt een goed moment om dit didactische materiaal opnieuw beschikbaar te stellen.