Onderzoek


Van dag tot dag proberen we ervoor te zorgen dat ons onderwijs aan kinderen, jongeren en volwassenen de nodige kansen biedt om te leren, op te groeien en zich te ontwikkelen. Schoolgebouwen zijn bij uitstek de plaatsen waar deze dymanische en vaak complexe onderwijsgebeuren zich afspelen. Ons onderwijs stelt dan ook vaak uitdrukkelijke vragen naar de architectuur van schoolgebouwen toe.

De nood aan kwaliteitsvolle onderwijshuisvesting en het scholenbouwbeleid dat daaromtrent gevoerd wordt, vraagt om degelijk onderzoek naar schoolgebouwen: de pedagogische en maatschappelijke contexten waarin ze tot stand komen, de toestand waarin ze verkeren, de impact ze hebben op het onderwijs en de uitdagingen die er zijn voor de toekomst. In deze rubriek willen specifiek aandacht geven aan dergelijk beleidsrelevant onderzoek.