Projectdefinities


Het opstarten van een bouwproject is voor elke bouwheer een belangrijke beslissing en tevens het begin van een lang en complex proces. Het is een werkproces waarbij veel partners in de loop van het ontwerptraject zullen betrokken worden. Bij het uitstippelen van de weg die men volgt vanuit het idee naar het concept, het ontwerp en de uitvoering is het absoluut noodzakelijk dat de bouwheer zijn verantwoordelijkheid opneemt en op een uitdrukkelijke manier de ambities formuleert in een projectdefinitie.

Dit is des te belangrijker omdat bij de start van het project niet het product (gebouw) gekend is, maar wel de visies die in het product moeten terug te vinden zijn. Deze projectdenitie zal zowel tijdens het wordingsproces, als bij de beoordeling van het project het referentiekader vormen voor elke vorm van projectmanagement.

De projectdefinitie is een document dat in de eerste plaats een inhoudelijk kader bevat, waarin de ambities van de bouwheer beschreven worden. Tegelijk is het een referentiekader dat het proces bij de realisatie van een project aflijnt en stuurt vanuit een geïntegreerde visie op het project.

De bouwheer moet het als een van zijn belangrijkste taken zien om een uitgebreide nota op te stellen die de algemene en de specifieke opdracht van de school duidt. Het pedagogisch project wordt hierin toegelicht, met een duidelijke omschrijving van de onderwijsvisie, wat deze visie inhoudt en de hoe men dit wenst te organiseren in de toekomst. Dit impliceert tevens een aantal 'droge' gegevens, met onder andere een omschrijving van de groepsgrootten, personeelsleden, welke activiteiten in welke vorm worden uitgevoerd.

Maar het gaat over veel meer dan alleen maar een omschrijving van een concreet project. De school beschrijft tevens zijn maatschappelijke opdracht en hoe de uitvoering van deze opdracht in de toekomst er uit moet zien. Wat zijn de ambities die de school verwezenlijkt wil zien, in de school zelf en vanuit de school naar de buitenwereld? Waar ligt de betekenis van de school voor de gebruiker, de directe omgeving, het dorp of de stad en de buurtbewoner? Een duidelijke verwoording van de ambities van de school zorgt ervoor dat het gebouw gedragen wordt door zijn gebruikers en daardoor een langer leven beschoren is.