Evenementen


Als je aan een bouwproject start, kan je je best zo goed mogelijk informeren. Dit kan via studiedagen, en door scholen te bezoeken. Het rondlopen, kijken, luisteren in een school en het praten met mensen die het allemaal al eens meegemaakt hebben, blijkt de ideale leerschool.

In 2009 bezochten zowel de vorige minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke als de huidige minister Pascal Smet recent gebouwde scholen. In 2007 organiseerde de Vlaams Bouwmeester naar aanleiding van de invoering van de E70 energienorm voor schoolgebouwen een symposium ‘energiezuinige scholen’. In 2006 werd de inhaalbeweging scholenbouw (DBFM) gestart via ‘School maken’, een symposium georganiseerd door de Vlaams Bouwmeester en AGIOn.

Hier verzamelen we informatie over evenementen die we mee organiseren. Je kunt er ook de presentaties en teksten van verschillende sprekers consulteren. Maar ons advies blijft: als je aan een bouwproject begint, bezoek zelf enkele scholen, en leer uit de praktijk!