Bouwen voor school en samenleving: een sociologisch geïnspireerde evaluatie van het scholenbouwbeleid in Vlaanderen, 2004-2014


Veel scholen in Vlaanderen kampen met infrastructurele problemen. Doorheen de jaren is er te weinig geïnvesteerd in scholenbouw. Het gevolg is een verouderd gebouwenpark dat onvoldoende kan inspelen op onderwijs- en maatschappelijke ontwikkelingen.

Dit doctoraat richt zich op de evaluatie van het scholenbouwbeleid zoals het tussen 2004 en 2014 door de Vlaamse overheid werd uitgevoerd. De centrale doelstelling van het scholenbouwbeleid is de realisatie van een kwaliteitsvol, duurzaam en functioneel schoolgebouwenpark. We onderzochten: (1) de huidige kwaliteit van het schoolgebouwenpark (doelbereiking), (2) of het beleid een logisch en coherent geheel vormt, (3) in hoeverre de ingezette beleidsmiddelen effectief kunnen bijdragen aan de opwaardering van de gebouwen en (4) of het scholenbouwbeleid een relevant en adequaat antwoord kan bieden op recente uitdagingen binnen de scholenbouw, het onderwijs en de samenleving als geheel.

Lees hier meer en download het doctoraat.