DBFM inhaalbeweging goed op dreef: Scholen van Morgen in realisatiefase


De nieuwbouw van 4.395m² op de site van het Gemeentelijk Technisch Instituut te Londerzeel volgt de principes van het passiefhuisconcept en wordt het kloppende hart van het GTIL. Het gebouw herbergt 8 werkplaatsklassen, een laboratorium voor wetenschappen, 4 leslokalen voor algemene vakken, een sportzaal van 685 m² en een centrale ontmoetingsruimte met refter en open leercentrum. De nieuwbouw, een ontwerp van Teema-architecten, sluit aan op de bestaande klassenvleugel. In september 2014 zal de aannemer klaar zijn en kan het nieuwe schooljaar starten in het nieuwe gebouw.

De tweede “School van Morgen” zal het SBSO Baken, MPI Zonneken en Internaat Zonneken in Sint-Niklaas zijn. De aanbesteding daarvan werd recent afgerond en de werken werden gegund. Daardoor kan de bouw in Sint Niklaas binnenkort starten. De nieuwbouw die door de DBFM-vennootschap gerealiseerd zal worden, is een tweeledig gebouw. De ene vleugel voorziet in de nood aan bijkomende klassen voor het secundair, enkele zorgklassen voor de lagere en secundaire school, de nodige therapielokalen en paramedische ruimten. De tweede vleugel van het gebouw huisvest het internaat met 6 leefgroepen van telkens 8 kinderen en hun begeleiders. De directies van de 3 instellingen hebben hun individuele behoeften bij elkaar gelegd. De ontwerper, Abscis Architecten, ging op zoek naar de meest optimale schakeling van lokalen en slaagde er zo in een belangrijke hoeveelheid ruimte te besparen.

Ondertussen wordt hard gewerkt aan de plannen voor de 163 andere Scholen van Morgen; 16 projecten ontvingen bouwvergunningen en voor 32 dossiers werd de bouwaanvraag ingediend. De andere werven zullen vanaf nu dus kort na elkaar worden opgestart.

www.scholenvanmorgen.be