De schoolgebouwenmonitor 2008 van AGIOn


AGIOn voerde een evaluatie uit over de kwaliteit van de schoolgebouwen in Vlaanderen. De statistische gegevens werden gebundeld in de Schoolgebouwenmonitor 2008. Deze eerste uitgave geeft een overzicht van de belangrijkste uitgangspunten en resultaten van dit nieuwe beleidsinstrument waarmee AGIOn, nu en in de toekomst, de effecten van het scholenbouwbeleid in Vlaanderen in kaart wil brengen.

AGIOn dankt de vele directies die hebben deelgenomen aan de enquête. Een korte samenvatting van het onderzoek is hier te lezen.

Wie het boek ‘De schoolgebouwenmonitor 2008’ wenst, kan het boek bestellen door overschrijving van 28.80 euro op het rekeningnummer van AGIOn, BE 10 0012 1663 2604 GEBABEBB, met vermelding van ‘schoolgebouwenmonitor 2008’, uw naam en het verzendingsadres. Na ontvangst van de betaling wordt het boek verzonden.