Een realistische evaluatie van het scholenbouwbeleid in Vlaanderen


Deze beleidsevaluatie richt zich op de vraag in hoeverre de beleidsinstrumenten (subsidies, normen, regelgeving, advies en informatie, etc.) die het beleid inzet, voldoende coherent en logisch zijn en in welke mate ze de succesvolle realisatie van bouwprojecten effectief weten te ondersteunen.

Hier kan je meer info vinden