In Ruimte naar de Brede School


AGIOn voerde een onderzoek uit naar de ruimtelijke vertaling van de Brede school. Het onderzoek is afgerond, en het onderzoeksrapport is nu beschikbaar onder de titel: In Ruimte naar de Brede School, Onderzoek naar de ruimtelijke vertaling van een pedagogisch en maatschappelijk concept.

Meer info vindt u hier.