IWT project ‘Een school van de toekomst’ gelanceerd


Op dinsdag 31 mei 2011 vond in Technopolis te Mechelen de Kick off plaats van het IWT project ‘Een school van de toekomst, op zoek naar een leeromgeving voor competentiegericht onderwijs’. Dit project is een gezamenlijk initiatief van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) en het departement Onderwijs & Vorming naar aanleiding van een oproep voor ‘Innovatief aanbesteden’ bij het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT). Via een innovatieve aanbesteding willen AGIOn en het Departement spelers op de markt warm maken om tijdens een innovatieplatform samen op zoek gaan naar een totaalconcept voor de ondersteuning van competentiegericht onderwijs.

De Kick off meeting van het innovatieplatform kon rekenen op een 160tal deelnemers uit zeer diverse sectoren. Zowel vertegenwoordigers van ICT-bedrijven, uitgeverijen, het onderwijsveld en de koepels alsook architecten, didactici en productontwikkelaars waren aanwezig. De heer Henno Theisens, OESO, schetste de internationale trends van een school voor de toekomst en de heer Jan De Craemer, departement Onderwijs & Vorming, gaf een beeld van de huidige stand van zaken met betrekking tot competentiegericht onderwijs en ICT in Vlaanderen. Na het plenaire gedeelte waren er workshops voorzien waarin de deelnemers in groepjes de belangrijkste (innovatieve) aspecten voor de realisatie van het project identificeerden.

De deelnemerslijst, het programma en de diavoorstellingen van de sprekers kan u hier terugvinden. Begin juli kan u hier ook het eindverslag van de Kick off raadplegen.

In het najaar 2011 zullen aan de hand van een 4-tal werksessies de geïdentificeerde aspecten verder uitgewerkt worden.