Kunstvoorbeelden


Naar parallellie van de architecturale ‘schoolvoorbeelden’ is op de website een luik ‘kunstvoorbeelden’ gelanceerd. Deze database wil de gebruikers op een aangename manier kennis laten maken met het decreet dat de integratie van kunst in gesubsidieerde instellingen regelt. Jammergenoeg leert de ervaring ons dat dit decreet in diverse scholen dode letter is gebleven.

De resultaten die online staan, zijn zeven artistieke voorstellen die in het kader van ‘Cahier #2: schoolvoorbeelden’ werden ontwikkeld. Het is de bedoeling om deze database in de toekomst verder uit te breiden.