Nieuw instrument voor duurzame scholenbouw


AGIOn en het GO! engageren zich om kwaliteitsvolle, duurzame en functionele schoolgebouwen te realiseren. Daarom ontwikkelden zij samen met EVR-architecten een instrument voor duurzame scholenbouw. Dit instrument biedt aan het bouwteam de nodige ondersteuning om de aspecten van duurzaamheid van een school te meten. Daarnaast kan men aftoetsen of het project aan de minimale vereisten voldoet.

Dit instrument getiteld ‘Naar een inspirerende leeromgeving’ is opgebouwd rond tien grote thema’s of tien belangrijke vraagstellingen, waarin de essentie van bouwen en wonen besloten ligt.

Het GO! en AGIOn willen van een nieuw schoolgebouw meer maken dan een plaats waar leerlingen veilig verblijven. De school van de toekomst moet efficiënter omgaan met energie, water, grondstoffen, ruimte en financiële middelen

Naar een inspirerende leeromgeving (382 blz. in vierkleurendruk) is een losbladige publicatie in een ringmap, uitgegeven door Politeia en kost 48 euro per exemplaar, verkrijgbaar met of zonder abonnement. Je kan het online bestellen bij Politeia