Opening KennisPunt Scholenbouw


Dinsdag 14 juni 2011 opende het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) officieel het KennisPunt Scholenbouw. Het KennisPunt kadert in de adviserende, ondersteunende en begeleidende rol die AGIOn wil vervullen voor architecten, inrichtende machten, schooldirecties, studenten, onderzoekers… .

In tegenstelling tot andere bibliotheken, waar u informatie vindt over een zeer uitgebreid aanbod aan thema's, bundelt het KennisPunt Scholenbouw alle mogelijke informatie uit binnen - en buitenland over één bepaald thema, Scholenbouw, op één centraal Punt.

Het begrip KennisPunt Scholenbouw omvat een documentatiecentrum en staat voor de uitbouw van expertise rond kwalitatieve scholenbouw.

Het materiaal rond Scholenbouw is onderverdeeld in verschillende thema's:

  • Schoolarchitectuur
  • Scholenbouwbeleid
  • Totstandkoming en planning van schoolgebouwen
  • Gebruik en evaluatie
  • Schoolgebouwen als plaatsen

De collectie bevat boeken, tijdschriften, artikels, wetenschappelijke rapporten, onderzoeksmateriaal, multimediamateriaal, etc.

Bezoekers kunnen via een digitale databank opzoekingen doen binnen het materiaal rond Scholenbouw. Het KennisPunt Scholenbouw kan bezocht worden op afspraak, elke werkdag van 9h tot 16h. Meer informatie vindt u hier.