Publicatie ‘School in de stad, stad in de school’


‘School in de stad, stad in de school’ is gegroeid vanuit een onderzoek naar de implementatie van het campusmodel in de Antwerpse scholen, gevoerd binnen een samenwerkingsverband tussen de stad Antwerpen, AG Stedelijk Onderwijs en de architectuuropleiding van de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen.

De studie behandelt een brandend actueel en maatschappelijk relevant thema, de problematiek van de schoolcapaciteit in de Antwerpse context. Om het capaciteitsvraagstuk zo geïntegreerd mogelijk aan te pakken, heeft de stad de noodzaak tot uitbreiding van haar scholenpatrimonium aangegrepen om de scholen die ze in haar bezit heeft, te opwaarderen, te herstructureren en te clusteren. De stad wil haar scholen onderbrengen in duurzame onderwijscampussen die een hedendaagse pedagogische visie kunnen ondersteunen.

Het boek is een sensibiliserend instrument geworden voor diverse actoren betrokken bij scholenbouw. Het kaart nieuwe denkpistes en opgaven aan en wil opdrachtgevende instanties, architecten en studenten inspireren.

Meer info vind je hier.