´SAMEN! – Passende huisvesting voor passend onderwijs´


Het boek ´SAMEN! – Passende huisvesting voor passend onderwijs´ belicht de resultaten van een gelijknamig onderzoek over de samenhang tussen onderwijs en huisvesting en laat zien hoe ontwerpers deze samenhang kunnen optimaliseren. Naast het onderzoek is een drietal essays in het boek opgenomen. In het essay van Willie van der Schuit wordt ingegaan op de integratie van kinderen met een beperking op scholen in het buitenland en hoe in Nederland enkele scholen al op de nieuwe wet zijn vooruitgelopen. Het tweede essay is een cultuur-antropologische beschouwing van de Duitse hoogleraar Johanna Forster over het verband tussen kennisoverdracht en fysieke ruimte. Ten slotte is een uitvoerig beeldessay opgenomen van de fotografe Susan Schuls.

Meer info vind je hier.