Scholenbouwatlas.nl


De komende jaren zullen in Nederland honderden scholen moeten worden verbouwd. Voor schooldirecteurs en schoolbesturen is dit een ingewikkelde opgave waarbij veel komt kijken. De scholenbouwatlas is een gemakkelijk instrument dat hulp biedt bij het aanpassen van basisscholen en kindcentra. De nieuwe site geeft een overzicht van actuele verbouwopgaven en toont inspirerende voorbeelden van verbouwingen.