Schoolgebouwen op de Open Monumentendag


 

Op zondag 12 september is het weer Open Monumentendag. Dit jaar zetten ook een aantal scholen hun deuren open.

Tussen 10h en 18h, tenzij anders vermeld, kan je volledig gratis volgende scholen bezoeken:

Antwerpen:

  • De Zwemschool =  stadsarchitect Emiel Van Averbeke schonk veel aandacht aan licht, lucht en hygiëne in dit modernistische schoolgebouw, als reactie op de ongezonde leefomstandigheden van die tijd. Quebecstraat 3 2030 Antwerpen
  • Hogere Zeevaartschool = dit modernistische gebouw (1932) is ontworpen door architect J. Van Kriekinge. De hoofdvleugel (met dakterras) verwijst naar een schip en richt zich naar de Schelde en de stad. Noordkasteel, Oost 6 2030 Antwerpen
  • Koninklijk Atheneum Deurne = Edward Van Steenbergen ontwierp in 1936 deze school met veel licht, lucht en groen. Frank Craeybeckxlaan 22 2100 Deurne
  • Technicum Noord Antwerpen = De gebouwen waarin nu TNA is gevestigd dateren van eind 19de eeuw. De O-vleugel herbergde het klooster van de Aalmoezeniers van de Arbeid en een hotellerie voor havenarbeiders: het 'Werkmanswelzijn'. Londenstraat 43, 2000 Antwerpen.

Gent:

  • Voormalige Jezuïetencollege/Emile Braunschool = Als uitbreiding van de faculteit rechtsgeleerdheid restaureerde UGent een 17de eeuws Jezuïetencollege. Deze restauratie is laureaat van de Vlaams Monumentenprijs. Volderstraat 3 9000 Gent

Meer informatie met betrekking tot de Open Monumentendag en de activiteiten kan je hier terugvinden.