Studie 'Masterplannen in scholenbouw'


In het kader van de inhaalbeweging scholenbouw werden door de Minister van Onderwijs middelen uitgetrokken voor de opmaak van een 9-tal masterplannen. In opdracht van de Vlaams Bouwmeester heeft de Vakgroep architectuur & stedenbouw van de UGent een evaluatie uitgevoerd op deze en enkele andere masterplannen. Het onderzoeksrapport is nu beschikbaar op deze website bij de publicaties.