Studiedag Werk maken van toegankelijke schoolgebouwen


AGIOn en Enter vzw willen samen werk maken van meer toegankelijke scholen. Om de vele aspecten van integrale toegankelijkheid te vatten is gekozen voor de ontwikkeling van een inspiratiebundel ‘Integrale toegankelijkheid van schoolgebouwen’. Het werkinstrument kwam tot stand in nauw overleg met Enter vzw, de sector, door plaatsbezoeken, focusgroepen met directies en adviesbureaus toegankelijkheid.

Met deze inspiratiebundel wil de Vlaamse overheid inzetten op een ruimtelijke kwaliteit die het leren, op basis van gelijke kansen voor iedere leerling, maximaal ondersteunt. De toegankelijkheid van het gebouw vervult hierbij een sleutelrol.

In maart 2014 werd de inspiratiebundel tijdens de studiedag ‘Werk maken van toegankelijke schoolgebouwen’ voorgesteld. Dit was zo een groot succes dat een gelijkaardige studiedag plaatsvindt op vrijdag 7 november 2014 in het VAC van Leuven. De dag is opgebouwd rond de inspiratiebundel en wordt aangevuld met inspirerende praktijkvoorbeelden. De organisatie van de studiedag is in handen van Schoolbouwformule. AGIOn treedt op als inhoudelijke partner.

Meer info over de studiedag van november vind je hier.