Verlaagd BTW-tarief voor scholenbouw vanaf 1 januari 2016


 

In het bijzonder gaat het om gebouwen voor het gereglementeerd onderwijs waaronder het kleuteronderwijs, lager onderwijs, middelbaar onderwijs, hogescholen- en universitair onderwijs en volwassenenonderwijs, al dan niet deeltijds.

Het verlaagde btw-tarief geldt niet alleen voor lokalen bestemd voor de eigenlijke lessen zoals klaslokalen, sportzalen, computerlokalen, ... maar ook voor refters, studiezalen, leraarslokalen, technische lokalen en omgevingswerken.

De loutere aankoop en levering van materialen voor intellectuele werken (bv. dienstencontracten m.b.t. ontwerpers, algemene adviesverlening) en de gebouwen van de centra voor leerlingenbegeleiding komen niet in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief.

Door de btw-verlaging kan zowel in de reguliere financiering als via Scholen van Morgen meer ge├»nvesteerd worden. 

Meer weten over de praktische toepassing?