Verlucht de klassen eens wat vaker!


Honderd procent van de Vlaamse klaslokalen wordt te weinig verlucht. Hierdoor komen in de klaslokalen ongezonde hoeveelheden CO2, fijn stof en heel wat andere schadelijke stoffen voor. Dit lezen we vandaag in de Standaard, en op de redactie.be. Er wordt verwezen naar het BiBa (Binnenlucht in Basisscholen) onderzoek van het VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek). Hieruit blijkt dat het merendeel van de onderzochte klassen de richtlijn van 500ppm CO2 ruimschoots overschrijden. Meer informatie over het onderzoek vindt u hier.

Aansluitend aan het onderzoek werd de infocampagne Lekker Fris opgestart. Dit is een project opgezet door de Medisch Milieukundigen (MMK's) bij het LOkaal GezondheidsOverleg (LOGO) en de Afdeling Toezicht Volksgezondheid (Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid). Het doel is de kwaliteit van het milieu binnenshuis in basisscholen te verbeteren. Dit via het erkennen, herkennen en actief meewerken aan een gezonde binnenlucht in de klas. Regelmatig verluchten en goed ventileren is de boodschap!