De school als bouwheer


De school als bouwheer

Gids voor kwaliteitsvolle schoolarchitectuur

 

Auteurs: Kristiaan Borret, Greetje Lathouwers, Paul Mahieu, Anne Malliet, Sofie Troch, Maarten Van Den Driessche, Ilse Van Heddegem

Jaartal: 2010

Uitgever: Wolters Plantyn

ISBN: 978-90-301-9357-9


Voorstelling van het boek
Dat de Vlaamse scholen een grote ‘bouwnood’ kennen, is het understatement van de eeuw. Om aan deze nood tegemoet te komen, nam de Vlaamse Regering in 2006 twee beslissingen: vanuit de reguliere financiering jaarlijks meer middelen investeren in schoolgebouwen en een eenmalige financiële inhaalbeweging via publiek-private samenwerking (PPS). Meer scholen zullen aldus ruimte krijgen om hun bouw- en verbouwplannen werkelijkheid te zien worden. Ook zonder financiële krapte is er een probleem. Vaak bestaat er een discrepantie tussen de infrastructuur (schoolgebouw, klaslokaal, klasinrichting) en de maatschappelijke (bv. brede school) en onderwijskundige ontwikkelingen (bv. het toenemend belang van meer leerlinggerichte werkvormen, het vak- en klasdoorbrekend werken en het inclusief onderwijs. Het is dus de hoogste tijd om grondig na te denken over de rol die het schoolgebouw van de eenentwintigste eeuw speelt in de maatschappij, in de lokale gemeenschap en in het onderwijsveld.

Maar doorgaans ontbreekt het schooldirecties en -besturen aan tijd om zich inhoudelijk te verdiepen in het onderwerp. Bovendien voelen ze zich vaak onvoldoende competent om het bouwproces van een school te leiden en hun ideeën in de juiste technische taal te communiceren naar de architect toe. Daarom dit boek.

Het boek wil schooldirectie, -bestuur en -team inhoudelijk sterker maken als partners in een ontwerp- en bouwproces. Dat gebeurt door een overzicht van het volledige proces en een reeks aandachtspunten voor het opstellen van een programma van eisen en wensen. De verantwoordelijkheid voor een kwaliteitsvol schoolgebouw wordt op die manier mee in handen van de schooldirecties en het schoolteam gelegd.

Het boek biedt een checklist aan met àlle vragen die de school zich als bouwheer gedurende het bouwproces moet stellen. Dit praktische hulpmiddel wil scholen ondersteunen zodat ze mee de verantwoordelijkheid kunnen opnemen voor het construeren van een kwaliteitsvol schoolgebouw. Het boek eindigt met een korte epiloog geschreven door Paul Mahieu.

Inhoud: 

Algemene inleiding, Greetje Lathouwers en Ilse Van Heddegem

Deel I: Het proces
Anne Malliet en Sofie Troch, Negen stappen van het bouwproces

Deel II: Visie
Maarten Van Den Driessche, De schaalniveaus van de schoolarchitectuur
Kristiaan Borret, De omgeving
Maarten Van Den Driessche, Het schooldomein
Greetje Lathouwers en Ilse Van Heddegem, Het gebouw
Greetje Lathouwers en Ilse Van Heddegem, De kamer

Greetje Lathouwers en Ilse Van Heddegem, Checklist

Epiloog, Paul Mahieu, Archicultuur. Enkele reflecties bij "De school als bouwheer"

Het boek is out of print, maar met dank aan Uitgeverij Plantyn kan u het boek in pdf-vorm raadplegen.

http://www.scholenbouwen.be/sites/default/files/P_DeSchoolAlsBouwheer_geheel.pdf