De schoolgebouwenmonitor 2008


De schoolgebouwenmonitor 2008

Indicatoren voor de kwaliteit van de schoolgebouwen in Vlaanderen

 

Auteur: AGION - Ontwikkeling, uitvoering en rapportering: Geert Leemans

Jaartal: 2009

Uitgever: Garant Antwerpen/Apeldoorn

ISBN: 978-90-441-2560-3


In de loop van 2008 voerde het AGION een evaluatie uit over de kwaliteit van de schoolgebouwen in Vlaanderen.

Scholenbouw staat de laatste tijd weer geregeld in de belangstelling. Is het niet naar aanleiding van de recente goedkeuring van een éénmalige grootschalige investeringsoperatie via publiek-private samenwerking, dan is het wel om de aandacht te vestigen op de soms lamentabele staat van het gebouwenpark en de grote nood aan werken bij de scholen.

Met deze eerste schoolgebouwenmonitor wil AGION – Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs meer duidelijkheid scheppen over de toestand waarin het schoolgebouwenpark in Vlaanderen momenteel verkeert. Dit is gebeurd door de actuele situatie op het terrein af te wegen tegenover een aantal verwachtingen die men vandaag aan hedendaagse, goed functionerende en duurzame schoolgebouwen kan stellen.

In dit boek komt eerst de methodiek van de schoolgebouwenmonitor aan bod. Hierbij werd vooral veel aandacht gegeven aan de integratie van de monitor in de beleidsvoering en aan een inhoudelijke zoektocht naar geldige kwaliteitsindicatoren. Daarna worden de resultaten van de eerste meting belicht, die plaatsvond in de winter van 2008. Met behulp van een geheel van statistieken en indicatoren brengt de monitor de kwaliteit, het gebruik en het beheer van meer dan 3600 Vlaamse schoolgebouwen in kaart en gaat ze na in hoeverre het beleid haar doelstellingen weet te bereiken.

Meer informatie over dit boek en over hoe het kan besteld worden vindt u hier.

De pdf van de Schoolgebouwenmonitor is vrijgegeven door Garant-Uitgevers, en kan u hier downloaden.