De Schoolgebouwenmonitor 2013


De Schoolgebouwenmonitor 2013

Indicatoren voor de kwaliteit van schoolgebouwen in Vlaanderen

 

Auteur: AGIOn - Ontwikkeling, uitvoering en rapportering: Geert Leemans

Jaartal: 2013


Het Agentschap voor Infrastructuur in Onderwijs (AGIOn) vroeg directies van scholen, CLB’s en internaten in Vlaanderen om de kwaliteit van hun schoolgebouw te beoordelen. Op basis van de gegevens die de scholen zelf aanleverden, beschrijft de schoolgebouwenmonitor de kwaliteit, het gebruik en het beheer van het schoolgebouwenpark in Vlaanderen via criteria zoals hygiëne, bewoonbaarheid, veiligheid, oppervlakte, … De eerste meting (nulmeting) gebeurde in 2008.

De statistische gegevens werden gebundeld in de Schoolgebouwenmonitor 2013. Deze tweede uitgave geeft een overzicht van de belangrijkste uitgangspunten en resultaten van dit beleidsinstrument waarmee AGIOn de effecten van het scholenbouwbeleid in Vlaanderen in kaart wil brengen.

Download hier de Schoolgebouwenmonitor 2013