Geen meter teveel


Geen meter teveel

Agenda scholenbouw

 

Auteur: Guido Wallagh, Janny Rodermond & Anneloes van der Leun

Jaar: 2009

Uitgever: Stimuleringsfonds voor Architectuur

ISBN: 978 90 79936 02 1


In de uitgave Geen meter te veel. Agenda scholenbouw van het Stimuleringsfonds voor Architectuur spreken acht architecten in scherpe bewoordingen hun zorg uit over de kwaliteit van onderwijshuisvesting. Deze holt achteruit, er is geen duidelijke probleemeigenaar, adequate kennis ontbreekt, het opdrachtgeverschap laat te wensen over en de budgetten zijn structureel te laag. De politieke en maatschappelijke ambities ten aanzien van het onderwijs zijn hoog, maar veel schoolgebouwen voldoen niet als leer-, leef-, en werkomgeving.

Te veel kinderen brengen te veel tijd door in en bij noodgebouwen, semipermanente voorzieningen, ondoordacht ingerichte, ongezonde en te kleine scholen en schoolpleinen. Het schoolgebouw is buitenbeeld geraakt van de publieke aandacht. Deze situatie raakt anderhalf miljoen leerlingen op basisscholen, 950.000 in het voorgezet onderwijs en een half miljoen leerkrachten.

In de inleiding van het boek schetst Janny Rodermond het complexe veld van betrokkenen, de processen en het gebrek aan een probleemeigenaar. Er is een cultuuromslag nodig om het opdrachtgeverschap weer goed weg te zetten. Bovendien moeten de budgetten structureel omhoog bijgesteld worden. Deze zijn gemiddeld 30% te laag, blijkt uit onderzoek in de gemeente Utrecht. Een nieuw initiatief om het opdrachtgeverschap te verbeteren is de scholenbouwmeester. Dit is een samenwerkingsverband dat de bestaande fragmentatie in financiering, regelgeving en programmering kan opheffen.

De publicatie sluit af met een onderzoeksagenda om coalities en kennisdisciplines bijeen te brengen die het op zich nemen om school en schoolomgeving te transformeren in optimale leer-, leef- en werkomgevingen. Goed opdrachtgeverschap en het degelijk organiseren van regie, verantwoordelijkheden en financiering mag daarbij niet ontbreken.

In onze huidige kenniseconomie moet de scholenbouw weer hoog op de agenda staan.