SAMEN! Passende huisvesting voor passend onderwijs


SAMEN! Passende huisvesting voor passend onderwijs

Auteur: Angelika Fuchs, Rhea Harbers en Rosita Stelenpool

Jaartal:2012

Uitgever: THOTH Bussum

ISBN: 9789068685879


De wet passend onderwijs is de meest recente stap in een reeks van ontwikkelingen in het onderwijsveld.

Deze wet is in augustus 2012 werking getreden en verplicht scholen om een passend leerarrangement voor iedere leerling aan te bieden, ongeacht zijn beperkingen of mogelijkheden. De wet grijpt terug op de verklaring van de UNESCO in 1994 in Salamanca waarin voor kinderen met een beperking het recht op onderwijs in een nabije, reguliere school, is vastgelegd.

Het boek ´SAMEN! – Passende huisvesting voor passend onderwijs´ belicht de resultaten van een gelijknamig onderzoek over de samenhang tussen onderwijs en huisvesting en laat zien hoe ontwerpers deze samenhang kunnen optimaliseren. Naast het onderzoek is een drietal essays in het boek opgenomen. In het essay van Willie van der Schuit wordt ingegaan op de integratie van kinderen met een beperking op scholen in het buitenland en hoe in Nederland enkele scholen al op de nieuwe wet zijn vooruitgelopen. Het tweede essay is een cultuur-antropologische beschouwing van de Duitse hoogleraar Johanna Forster over het verband tussen kennisoverdracht en fysieke ruimte. Ten slotte is een uitvoerig beeldessay opgenomen van de fotografe Susan Schuls.

http://scholenbouw-fm.nl/samen