Scholenbouwwaaier


Scholenbouwwaaier

Communicatiemiddel bij de bouw en verbouw van huisvesting voor kinderen

 

Auteur: Stichting Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang (Ruimte OK)


 

De scholenbouwwaaier helpt om ambities ten aanzien van de huisvesting op een eenvoudige manier bespreekbaar te maken om zo uiteindelijk de kwaliteit van onderwijs- huisvesting te verbeteren. De waaier is opgebouwd rond een vijftal thema’s waarmee gebruikerswensen gestructureerd in het Programma van Eisen (PvE) kunnen worden opgenomen.

De scholenbouwwaaier is een communicatiemiddel dat door opdrachtgever en eindgebruiker kan worden ingezet bij de bouw- en of verbouw van scholen. Instellingen en gemeenten die aan de vooravond staan om te starten met het Programma van Eisen kunnen hun project aanmelden als project waarin zij de waaier willen gaan gebruiken. Kennis uit de waaier kan zodoende optimaal voor dit project worden ingezet.

De Scholenbouwwaaier is een initiatief van Ruimte OK en heeft een website waar je alle info terugvindt: FAQ, een begrippenlijst en bestel- of downloadinfo (in App-vorm).

http://www.scholenbouwwaaier.nl/