Atheneum Boom


360 architecten

Atheneum Boom (vergrote weergave in fotogalerij)

Foto's: 360 architecten, Atheneum Boom

 • Atheneum Boom
 • Atheneum Boom
 • Atheneum Boom
 • Atheneum Boom
 • Atheneum Boom
 • Atheneum Boom
 • Atheneum Boom
 • Atheneum Boom
 •  
 • Status:

  Realisatie

 • Onderwijs type:

  GO! onderwijs

 • Onderwijsniveau:

  Algemeen secundair onderwijs (ASO)

 • Adres:

  Jean-Baptiste Davidstraat 2, 2850 Boom

 • Opdrachtgever:

  GO! onderwijs van de Vlaamse Overheid

 • Trefwoord:

  Speelplaats

 • Programma:

  CLB: inkom, onthaal, archief, gespreksruimte, informatheek, wachtzaal, kleedruimtes, medisch kabinet, biometrie, burelen, personeelsruimte, sanitair, bergingen, technische lokalen Atheneum Boom: refter met ondersteunende ruimtes, inkom, mediatheek, sanitaire blokken, motorfietsenstalling, fietsenstalling

 • Oppervlakte:

  1030m2

 • Realisatiejaar:

  2011


Verjongingskuur door nieuwe vleugel en groenere speelplaats

Op het domein van het Atheneum Boom stonden naast het bakstenen schoolgebouw nog twee stalen paviljoenen die volledig afgeleefd en tot op de draad versleten waren. Op deze plek aan de Edgard Tinelstraat was nood aan een nieuwe vleugel met refter en mediatheek en een onafhankelijk gebouw voor het Centrum voor Leerlingen Begeleiding (CLB). De oude atheneumgebouwen hebben een kenmerkende structuur van gesloten vleugels, overwegend met twee bouwlagen, onder zadeldak die U-vormig geschikt zijn rond een verharde speelplaats. De school vormt een bouwblok tussen vier straten omgeven met een strookje groene voortuin. Een woning voor de huisbewaarder maakt er op een vanzelfsprekende manier deel van uit.

De kantoren en dokterskabinetten van het CLB moesten deel uitmaken van de nieuwbouw, maar toch ook een afzonderlijk gebouw vormen, dat van buitenaf toegankelijk zou zijn voor bezoekers en leerlingen van andere scholen. 360 Architecten won de Open Oproep met een sobere, maar toch uitdagende vleugel die een waardevolle toevoeging en sluitstuk vormt van dit schoolgebouw en de school een open en toegankelijk karakter geeft. Het is lage vleugel met op de kop het drie bouwlagen hoge volume, waarin het CLB is ondergebracht. Het lage, slanke gebouw zoomt de vierde kant van de speelplaats af, maar laat tegelijk de zon nog overvloedig op de speelplaats schijnen.

De refter en de mediatheek vormen het hoofddeel van het programma en ze liggen verdiept ten opzichte van het maaiveld van de speelplaats en de straat. Deze verdiepte ligging geeft een aangenaam gevoel in de beleving van deze ruimte. Daartoe dragen ook grote raampartijen bij aan beide zijde van de refter. Deze maken dat het gebouw echt transparant wordt. De leerlingen in de refter, maar ook op de speelplaats zijn vanaf de straat goed te zien. Dit maakt dat het schoolleven, dat zich tot nu toe achter de gesloten gevels van het oude gebouw verborgen hield, aan deze vernieuwde achterzijde zichtbaar geworden is voor de buurt. De nieuwbouw wil niet alleen visuele openheid naar de buurt. De polyvalente refter is ook bruikbaar na de schooluren en heeft daarom een aparte toegang aan de straatzijde.

Zoals elke middelbare school heeft ook dit atheneum een grote behoefte aan fi etsenstallingen. Het ruimtebeslag dat deze fietsenbergingen leggen op een schoolterrein is meestal niet gering. Het voorstel om de fi etsenberging op het platte dak van de refter en mediatheek te organiseren, is vooruitstrevend en de gebruikers waarderen het dat de rommelige verzameling fi etsen op die manier ook minder in het zicht zijn.

De nieuwbouw was ook aanleiding voor de school om de verharde speelplaats te herzien. 360 Architecten ontwierpen een groot grasplein met drie bomen. Dit is een ongeziene transformatie voor wat voorheen een steenwoestijn was.