SBSO ‘Baken’ en MPIGO ‘Zonneken’ Sint-Niklaas


Abscis Architecten

 • Status:

  Realisatie

 • Onderwijs type:

  GO! onderwijs

 • Onderwijsniveau:

  Basisonderwijs (kleuter + lager) (BO)

 • Adres:

  Eeckhoornstraat, 9100 Sint-Niklaas

 • Trefwoord:

  Masterplan, DBFM

 • Programma:

  klaslokalen, turnzaal, ondersteunende lokalen, slaapkamers, living, keuken, sanitair, wasserij, administratie, vergaderzalen, leraarszaal

 • Oppervlakte:

  3.860m2

 • Aantal klassen:

  22

 • Verwant project:

  Kunstproject SBSO 'Baken' Sint-Niklaas


Functionele nieuwbouw voor verschillende instellingen

Op de site van het MPIGO Zonneken te Sint-Niklaas vinden twee verschillende instellingen samen een plek: de secundaire school voor bijzonder onderwijs ‘Baken’ en het MPIGO ‘Zonneken’, dat bestaat uit de MPI-dagschool, het internaat en het semi-internaat. Doorheen de decennia hebben de instellingen hun plek gevonden in verschillende, verspreide gebouwen op het terrein. Ruimtelijk overzicht ontbreekt, de enige bestaande landschappelijke structuur op het terrein is een dreef van grote, rode beuken. Om het terrein gemakkelijk te ontsluiten, voegt de ontwerpgroep ABSCIS ARCHITECTEN een nieuwe weg toe dwars over het terrein en loodrecht op de bomendreef. Deze mobiliteits-ruggengraat zorgt ervoor dat de kinderen, de leerkrachten en begeleiders, maar ook de ouders en de bezoekers gemakkelijker de weg vinden.
Ook het nieuwe project zal zich langsheen deze centrale as met diverse karakteristieke gebouwen plaatsen.

De nieuwbouw die door de DBFM-vennootschap gerealiseerd zal worden, is een tweeledig gebouw. De ene vleugel voorziet in de nood aan bijkomende klassen voor het secundair, enkele zorgklassen voor de lagere en secundaire school, de nodige therapielokalen en paramedische ruimten. In de tweede vleugel van het gebouw zal het internaat gehuisvest worden met 6 leefgroepen van telkens 8 kinderen en hun begeleiders. De directies van de 3 instellingen hebben hun individuele behoeften bij elkaar gelegd. De ontwerper is op zoek gegaan naar de meest optimale schakeling van lokalen. ABSCIS slaagt er in een belangrijk hoeveelheid ruimte te besparen. Hierdoor wordt een echte win-win situatie gecreëerd voor de gebruikers van alle drie de instellingen. De nieuwbouw zal dus voor iedereen nuttig zijn.

Het gebouw dient bovendien met minimale middelen maximaal toegankelijk te worden gemaakt en zal zich dan ook grotendeels op de begane grond uitstrekken. Door een verbindingsbrug naar het bestaande gebouw van het BSBO De Baken kan ook de gedeeltelijke tweede bouwlaag toegankelijk gemaakt worden zonder dat een bijkomende lift noodzakelijk wordt.
De grote voetafdruk van het gebouw compenseert ABSCIS door een groendak. Het regenwater dat niet meer rechtstreeks in de ondergrond kan indringen, wordt door het groendak immers trager afgeleid naar de riolering dan bij een gewoon plat dak. Bovendien vormt een groendak in de zomer een goede buffer tegen oververhitting. De speelse lichthappers in het dak brengen daglicht in het het gebouw.