'Sint-Gerardusinstituut' Diepenbeek


Holistic Architecture 50|5

Sint-Gerardusinstituut Diepenbeek voorgevel (vergrote weergave in fotogalerij)

Foto's: Holistic Architecture 50|5

 • Sint-Gerardusinstituut Diepenbeek voorgevel
 • Sint-Gerardusinstituut Diepenbeek achtergevel
 • Sint-Gerardusinstituut Diepenbeek interieur
 • Sint-Gerardusinstituut Diepenbeek interieur
 • Sint-Gerardusinstituut Diepenbeek gang
 • Sint-Gerardusinstituut Diepenbeek inplantingsplan
 • Sint-Gerardusinstituut Diepenbeek grondplan
 •  
 •  
 • Status:

  Realisatie

 • Onderwijs type:

  Vrij gesubsidieerd onderwijs

 • Onderwijsniveau:

  Buitengewoon Basisonderwijs (BuBaO)
  Buitengewoon Secundair onderwijs (BuSO)

 • Adres:

  Nieuwstraat 68, 3590 Diepenbeek

 • Opdrachtgever:

  vzw Sint-Gerardusscholen

 • Trefwoord:

  Energiezuinig

 • Programma:

  klaslokalen, therapieruimtes, sanitair, administratie, personeelsruimte, leefruimtes, keuken, cafetaria, therapeutisch bad, sportzaal

 • Oppervlakte:

  7000 m²m2

 • Aantal klassen:

  24 (leerklassen en sociale klassen)


Een riante hal met overvloedige bewegingsruimte

Het Sint-Gerardusinstituut van Diepenbeek bestaat sinds 1964 als internaat voor motorisch gehandicapte kinderen. Later werd hieraan een kleuter- en lagere school en een school voor bijzonder secundair onderwijs toegevoegd in nauwe samenwerking met het Medisch Pedagogisch Instituut. Het voormalige internaatsgebouw bestond uit een onoverzichtelijk geheel van in de loop van de tijd aan elkaar gekoppelde prefab-gebouwen. De afgeleefde gebouwen met een wirwar aan lokalen met veel te smalle gangen voldeden niet meer aan de huidige verwachtingen en werden daarom vervangen door een efficiënte nieuwbouw. In overeenstemming met de huidige visie op woonvormen voor gehandicapten die de zelfredzaamheid willen ondersteunen, werd het internaat gescheiden van de school en elders gehuisvest.

Het concept van dit gebouw is verbluffend eenvoudig, alle klassen en de noodzakelijke behandelingsruimten werden onder één dak van 162 meter lengte gebracht. Daarbij vormen de basisschool en het secundair elk één uiteinde van het gebouw. De klaslokalen liggen aan de gevelzijde terwijl therapieruimten, leefruimten en sanitaire voorzieningen zich in het hart van het gebouw bevinden. De verschillende entiteiten zijn van elkaar gescheiden door insnijdingen in het gebouw die tegelijk als aparte speelplaatsen fungeren. Deze ruime koeren zijn in het grote dakvolume uitgespaard. Het gebogen dak werd bovendien voorzien van grote dakkapellen, die ervoor zorgen dat er voldoende daglicht valt in het midden van dit 51 meter diepe bouwvolume. Het centraal middenblok met gemeenschappelijke functies verbindt alles met elkaar. In het centrale blok vonden de grote keuken, de open cafetaria, het therapeutische bad en de sportzaal onderdak naast personeelsruimte en administratieve lokalen voor enkele ondersteunende diensten. In een nog behouden gedeelte van de oude bouw werden de overige diensten gehuisvest.

De 34 gelijmde, gebogen houten liggers van de dakconstructie liggen op een tussenafstand van 6,5 meter en leveren een overzichtelijke grote ruimte op met een licht en open karakter. Doordacht materiaalgebruik zorgt voor een akoestisch gedempte ruimte. De aangebrachte kleuren ondersteunen de aangename sfeer en helpen bij de oriëntatie. Door de semi-industriële aanpak en de eenvoudige structuur kon een heel budgetvriendelijk gebouw gerealiseerd worden. Er werd door deze eenvoudige constructiewerkwijze veel bruikbare binnenruimte gerealiseerd en daarnaast ook nog heel wat overdekte buitenruimte. Dit maakt dat er veel bewegingsruimte gerealiseerd werd, hetgeen voor de begeleiding en de leefomgeving van deze kinderen een eenvoudige, maar essentiële behoefte is. Door hun vaak meervoudige motorische handicap bewegen deze kinderen zich in speciaal voor hen gemaakte draagconstructies en rolstoelen, die veel ruimte voor circulatie nodig hebben. De brede gangen en grote gemeenschappelijke leefruimten die hier gerealiseerd werden vormen dan ook een bijzondere kwaliteit van dit gebouw.