Cahier #2 Schoolvoorbeelden


cover cahier No2

De kunstcel wil vooral op een positieve manier tot kwaliteitsvolle (bouw)projecten stimuleren en heeft daarom ten aanzien van de toepassing van het decreet nooit de rol van sanctionerende instantie op zich genomen. Het belang van kunst in publieke gebouwen aankaarten zonder dat een school hier de financiële middelen voor heeft, werkt immers een ethisch moeilijk houdbare situatie in de hand. Omdat de kunstcel het anderzijds als haar taak beschouwt de mogelijkheden en meerwaarde van kunst in opdracht in het onderwijs te onderzoeken, heeft zij haar tweede Cahier rond kunst en openbare ruimte gewijd aan de scholenbouw en is zij zelf als opdrachtgever opgetreden voor de ontwikkeling van een aantal artistieke voorstellen. Zeven beeldende kunstenaars uit binnen- en buitenland werden door de kunstcel uitgenodigd om een voorstel te formuleren voor een kunstinterventie in een welbepaalde school. In Cahier #2 worden deze voorstellen gepresenteerd en toegelicht. Daarnaast werd een aantal bijdragen opgenomen rond kunst in opdracht in een onderwijscontext, en meer algemeen rond de publieke betekenis van de school. Met deze publicatie wil de kunstcel in de eerste plaats bouwheren én beleidsmakers in de onderwijssector sensibiliseren en inspireren, door hen bewust te maken van de kansen en synergieën die een kunstopdracht in de onderwijssector kan genereren.