Ruimtelijke thema’s


Naast  de eerder ideologische geïnspireerde aspecten als het pedagogisch project en de beeldvorming van de school, moeten een aantal concrete ruimtelijke thema’s met betrekking tot het toekomstig gebouw aan bod komen in een goede projectdefinitie. Deze thema’s kunnen een handleiding vormen om een zo volledig mogelijke projectdefinitie op te stellen. Een kwaliteitsvol en duurzaam gebouw is een gebouw op maat van de gebruiker, op maat van de scholengemeenschap. Het is in deze fase belangrijker om te focussen op de ambitie en de visie, dan zich te veel te richten op een waslijst van lokalen en cijfers.

Deze lijst van thema’s is niet exhaustief. Het lijkt daarom niet ondenkbaar dat de school een onderscheid maakt tussen absolute “must have” en “gewenst maar niet noodzakelijk”. Bovendien is dit geen statische checklist, het kan een handig instrument zijn die doorheen heel het proces op elk kritisch moment kan geconsulteerd worden om na te gaan of het project nog steeds voldoet aan de vooropgestelde eisen.

Download hier een overzicht van thema's en vragen die als leidraad kunnen dienen bij de opmaak van uw projectdefinitie.