BS 'Sint-Joost-aan-Zee' Sint-Joost-ten-Node


Kathleen Mertens & Bas

 • Status:

  Realisatie

 • Onderwijs type:

  Gemeentelijk onderwijs

 • Onderwijsniveau:

  Basisonderwijs (kleuter + lager) (BO)

 • Adres:

  Grensstraat 67, 1210 Sint-Joost-ten-Node

 • Opdrachtgever:

  Gemeente Sint-Joost-ten-Node

 • Trefwoord:

  Masterplan, Brede school

 • Programma:

  fase 1: klaslokalen, mediatheek, ruimte voor leerlingenbegeleiding, administratie, gymzaal, buitenklassen (dak)

 • Oppervlakte:

  renovatie: 1789m2
  uitbreiding: 759m2

 • Aantal klassen:

  20 (fase 1)
  5 (fase 2)


Een 19de eeuws schoolgebouw geschiktmaken voor naschools gebruik

Het 19de-eeuwse gebouw is een typische school met een preau, een centrale overdekte koer tussen twee parallelle klassenvleugels. De opdracht om dit schoolgebouw uit te breiden leidde tot een supplementaire verdieping. Het dak werd vervangen door een volwaardige bouwlaag met 7 klassen. De klassen werden geschrankt geschikt om extra open ruimtes te creëren. Zo ontstaan er vier dakterrassen met de maat van een klas die als speelplaats of als openluchtklas kunnen worden gebruikt. De binnengang meandert rond de twee centrale klassen. Deze ruimte nodigt uit tot contact tussen de klassen en is voldoende ruim om ook groepswerk en klasoverschrijdend werken mogelijk te maken. 

De lichttoetreding in de préau komt door de nieuwe bovenbouw in het gedrang, maar de ontwerpers vonden een oplossing door nieuwe verticale raamopeningen in de zijgevel te maken. Deze geven licht en zicht naar de tuin van de voormalige directeurswoning. De klassen van de dakverdieping staan in verbinding met het oorspronkelijke gebouw via drie trappen. De hoofdtrap is een uitbreiding van de bestaande trap naar de gaanderij van de preau. De tweede trap bevindt zich centraal in de mediaruimte, die zich uitstrekt over twee verdiepingen. Deze trap draait rond een hoge boekenkast naar boven. De derde trap is een buitentrap die tegelijk als brandveilige vluchtweg dient.

De buitentrap en de bijhorende lift maken de hele dakverdieping apart toegankelijk via de tuin en de dienstingang van de oude directeurswoning in de Gillonstraat. Op die manier is deze hele bovenverdieping, die een wat aparte sfeer heeft, gemakkelijk afzonderlijk bruikbaar voor gebruik door de buurt na de schooluren.