Secundair onderwijs


Ruim gedacht

ruim gedachtHet lessenpakket “Ruim Gedacht” is het resultaat van het symposium ‘Architectuur en Onderwijs’ dat in 2002 gehouden werd o.l.v. de Vlaamse Bouwmeester en Canon (Cultuurcel van het Agentschap voor Onderwijscommunicatie). Hier werd ondermeer uitdrukkelijk gevraagd naar manieren en middelen om goede architectuureducatie in de scholen te introduceren en verder te ontwikkelen.

In dit muzisch-creatief project voor de derde graad van het secundair onderwijs, zien we de ruimte door de ogen van een beeldend kunstenaar, een choreografe, een muzikant, twee fotografen en een theatermaakster.De bedoeling ervan is om enerzijds jongeren gevoelig(er) te maken voor de kenmerken van omringende ruimtes en hen anderzijds bewust(er) te maken van de invloed en de betekenis daarvan voor henzelf.

Het lespakket bestaat uit filmfragmenten en een brochure. In de 5 aparte films van Stef Stes vertelt elke kunstenaar over zijn opvatting over ruimte. John Körmeling spreekt vanuit de beeldende kunst en architectuur, Michiel Hendryckx en Niels Donckers als fotografen, Sara De Bosschere van De Roovers als theatermaakster, Eric Sleichim van het Blindman kwartet als muzikant en Meg Stuart van Damaged Goods als choreografe. De brochure biedt bij elk gesprek een actieve omkadering aan en is dus ook opgebouwd uit 5 onderdelen: beeldende kunsten, nieuwe media, theater, muziek en dans. Dit pakket werd door de Vlaamse Bouwmeester en Canon Cultuurcel gerealiseerd. In elk onderdeel staat alles wat een leerkracht nodig heeft om aan de hand van de film in de klas aan het werk te gaan.

 

 

Schoolmaken in architectuur

School maken in architectuurHet VAi zet educatieve projecten rond architectuur op om kinderen en jongeren bewust te maken van hun omgeving. Samen met Terenja van Dijk en CANON Cultuurcel stelde het VAi een lessenpakket met thema’s en opdrachten rond architectuur voor de 3de graad van het secundair onderwijs samen. Het biedt de leerkrachten een handleiding aan om samen met de jongeren op zoek te gaan naar de veelzijdigheid van architectuur. Het pakket bestaat uit een film, een handleiding voor leerkrachten met toelichtingen en opdrachten en een website waar allerlei teksten, achtergrondinformatie, tekeningen en foto’s te vinden zijn.

In de film gaat de acteur Dimitri Leue op ludieke wijze op zoek naar de verschillende verhalen van het Koninklijk Atheneum Deurne en ontmoet een archivaris, een professor en een restaurateur die zijn vragen beantwoorden. Zo belicht de film in 4 hoofdstukken het modernisme, de architect, het monument en de restauratie.

De handleiding sluit aan bij de thema’s die in de film worden aangebracht. Elk thema wordt toegelicht aan de hand van een algemene tekst en gekoppeld aan een opdracht. In de lessen is er zowel aandacht voor de gevoelsmatige benadering van de ruimte, de ontdekking van kwaliteiten en eigenschappen van een gebouw, als voor een meer rationele, kennisgerichte benadering van architectuur. Bij de opdrachten kan er samengewerkt worden met leerkrachten van verschillende vakgebieden. De 18 lessen kunnen apart gegeven worden of in een projectweek gecombineerd worden.

Op de website www.schoolmakeninarchitectuur.be kan u de film bekijken en het lespakket in pdf downloaden. U vindt er een aantal inleidende teksten en begrippen, beelden en tekeningen die nodig zijn voor de opdrachten. U vindt er verder een overzicht van de geraadpleegde literatuur en een aantal standaardwerken over architectuur.