Schoolbezoek met minister Vandenbroucke


[03/03/2009] Na een korte uiteenzetting door Vlaams Bouwmeester Marcel Smets over de verschillende dimensies van een kwaliteitsvolle schoolomgeving, werden op 3 maart 2009 drie recente scholen bezocht. Twee van deze projecten kregen gestalte binnen de Open Oproep: ‘De Klare Bron’ in Heverlee door MaccreanorLavington Architects (Rotterdam) en KTA Campus ‘De Brug’ in Vilvoorde door HASA architecten (Schiplaken). Daarnaast werd er in overleg met DIKO (Dienst voor Investeringen van het Katholiek Onderwijs) voor gekozen om de Vrije Basisschool ‘De Twijg’ in Wijgmaal te bezichtigen, een realisatie van a33 architecten (Leuven).

Bij elk plaatsbezoek verduidelijkten de ontwerpers de uitgangspunten van het project. Daarnaast kwamen ook de intenties en ervaringen van de schooldirectie en -gebruikers aan bod. Op die manier kregen de diverse deelnemers van de busreis, waaronder verschillende beleidsmensen, een rijk geschakeerd beeld van de kwaliteiten van elk van de scholen. De opeenvolging van de drie plaatsbezoeken zette bovendien de specifieke sterke punten van elk van de projecten in de verf. Zo werd nog maar eens duidelijk dat een kwaliteitsvolle schoolomgeving steeds maatwerk is, afgestemd op de pedagogische visie en context van de school in kwestie, maar met oog voor aanpasbaarheid aan toekomstige noden.